Våre konkurrenter bruker EPS skum i bryggene for at man kan bygge tynnere vegger på plasten, slik at vekten blir lavere og produksjonen rimeligere. 

EPS skum er svært miljøfarlig!

Mens det er anslått at EPS-skumprodukter står for mindre enn 1% av den totale vekten av deponeringsmaterialer, er brøkdelen av deponeringsplass det tar mye høyere, med tanke på at den er veldig lett. Videre er det i hovedsak ikke-biologisk nedbrytbart, og tar hundrevis kanskje tusenvis av år å dekomponere.

Selv når de allerede er deponert i deponier, kan polystyren lett bli båret av vind og kull i gatene eller ende opp med forurensende vann. Når EPS-skum brytes fra hverandre, kan de små polystyrenskomponentene spises av marine organismer som kan forårsake kvelning eller iindre blokkering.

Polystyren kan også konsumeres av fisk når det bryter ned i havet. Havdyr høyere opp i næringskjeden kan spise fiskene som har konsumert EPS, og konsentrerer derfor forurensningen. Det kan være en potensiell helserisiko for oss mennesker som står på toppen av næringskjeden, i betraktning at styren, plastmonomeren som er brukt i produksjonen EPS, er blitt klassifisert av  International Agency for Cancer Research (IARC) som et mulig humant karsinogen.

EPS er avledet fra enten petroleum eller naturgass, som ikke er fornybare.

Konkurenter

Meny

Innstillinger

Del