EZ Dock Garantier

 

Flotasjon (8 år) - Flotasjonsprodukter og komponenter (for eksempel modulære dokker-enheter, PWC-porter, flyte-tanke, sideutvidelser og inngangsutvidelser for BoatPort og EZ Port 4) er garantert mot sprekker, brudd, lekkasje og ultrafiolett forverring forårsaket ved mangler i materiale og produksjon av håndverk i en periode på åtte (8) år fra kjøpsdatoen.

Maskinvare og tilbehør (1 år) - Maskinvare og tilbehør er garantert mot mangler i materiale og produksjonsarbeid i en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen.

Disse begrensede garantiene omfatter ikke spesielt skader på EZ Dock-produkter forårsaket av: feil installasjon; bruk i strid med EZ Docks instruksjoner og produktspesifikasjoner; hærverk; alvorlig vær og naturkatastrofer; påvirkning av vannfartøy, is, fallende trær, flytende avfall og andre fremmedlegemer; dyr eller vannlevende liv; uautorisert produktmodifikasjon; og feilreparasjon.

Hvis et EZ Dock-produkt mislykkes under normal bruk og innenfor den aktuelle garantiperioden, må Kjøperen sende inn en skriftlig påstand til garanti@ezsports.no. Krav må identifisere det eller de mislykkede produktene, beskrive de påståtte feilene og inkludere kopier av daterte bevis på kjøp / kvitteringer fra en autorisert EZ Dock-forhandler.


Når EZ Dock mottar tilstrekkelig bevis på dekket produktfeil, vil EZ Dock etter eget skjønn enten reparere eller erstatte sviktede produkter innen rimelig tid etter varsel, og sendes, på kjøperens bekostning, reparerte og / eller erstatningsprodukter  "Reparasjon" kan være begrenset til å gi et reparasjonssett til kjøper. Kostnader knyttet til fjerning av mislykkede produkter, og installasjon av reparerte og / eller erstattede produkter skal være på kjøperens bekostning.


Garantiperiodene begynner på kjøpsdatoen fra en autorisert EZ Dock-forhandler. Reparerte og erstattede produkter er kun garantert for balansen i den opprinnelige begrensede garantiperioden. Disse begrensede garantiene strekker seg bare til den opprinnelige kjøperen av produkter fra en autorisert EZ Dock-forhandler ("Original Purchaser"). Garantier kan ikke overføres til alle som senere kjøper produkter fra den opprinnelige kjøperen eller til en senere kjøper.


For å sikre riktig garantidekning, bør kjøperen aktivere disse begrensede garantiene ved å registrere kjøpet av EZ Dock-produkter innen 30 (30) dager fra kjøpsdatoen via registreringskortet som er oppgitt på ezdock.no/garantibevis, eller ved å registrere online på www.ez-dock.com.


Kjøper, ved aksept og bruk av disse begrensede garantiene, fraviker eventuelle rettigheter det ellers ville kreve eller hevde at disse begrensede garantiene mislykkes i deres grunnleggende formål. Kjøper er enig i at arena for enhver rettshåndhevelse for å håndheve disse begrensede garantiene skal være i Oslo, Norge.


DEN FORENEDE BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENKELTE OG ENKELTE GARANTIEN FOR SELSKAPETS PRODUKTER, OG GJELDER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, LOV ELLER FAKTISK. Selgeren avslører SPESIELT ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL OG ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI SOM OPPFØRES UTEN FORHANDLING ELLER PRESTASJON ELLER HANDELS BRUK. SELGER SKAL IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE, FØLGENDE, SÆRLIGE ELLER PUNITIVE SKADER ELLER NÅR TAP AV INNTEKTER, LØNN ELLER BRUK, UTTRYKKELIG FOR BRUK AV DENNE GARANTIEN ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, Drift eller reparasjon av noe produkt. INGEN EIENDOM VIL SELGER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN BELØP ETTER KJØPS PRISEN PÅ ET DEFEKTIVT PRODUKT.


Forøvrig gjelder norsk lov om reklamasjon. 
Meny

Innstillinger

Del